What happens?

Written by
what happens?

What happens ?

ఏమి జరుగుతుంది ?
ఉగ్రవాదులు , టెర్రరిస్టులను కూడా మీడియాలో చూపిస్తారు.
చంద్రబాబు మారిన మనిషి అంటే ఏమో అనుకున్నా…. ఇప్పుడు చూస్తున్నా ….

ఏది ఏమైనా మనం ముద్రగడ గారు కిర్లంపూడి చేరే వరకు చాలా జాగ్రత్త గా ఉండాలి. మన వంగవీటి రంగా గారి విషయంలో ఎంత బహిరంగంగా కుట్ర పన్నారో మనం మర్చిపోకూడదు.
నేటి ఉదయం నుండి లక్షలాది ప్రజలు రాజమండ్రి నుండి కిర్లంపూడి వరకు రోడ్డుకి ఇరువైపులా ముద్రగడ గారి కోసం, ఈ సమయం వరకు తిండి తిప్పలు మాని, బారులు తీరి ఉన్నారు. దీనిని గమనించిన చII..బాబు ఈ భారీ స్పందన చూసి మీడియా కవరేజ్ లేకుండా చేయాలనే తలంపుతో, మరి ఇంకేమైనా ఆలోచనతోనో???, అర్ధ రాత్రి ఒంటి గంట తరువాత తరలించాలనేది, ఈ ప్రభుత్వ నీచ ఎత్తుగడ అని సమాచారం.
సోదరులారా జాగ్రత్త!

Article Categories:
Kapu News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.